Tècnic/a Laboral

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANTS : 1
Imagina Media Audiovisual

Descripció

Imagina Media Audiovisual, qui gestiona els serveis coporatius del Grup Mediarpo oferta vacant pero un/a Tècnic/a Laboral per integrar-se al Departament per a les Persones.


Àrea

Departament per a les Persones


Funcions

Tasques pròpies dels procesos de contractació i d'incoporació de persones al grup: 
- Processos de càlcul de nòmines
- Confecció de contractes/documents
- Tramitació d'altes i baixes al ssitema SS.SS
Control i contabilització de costos laborals
Gestió de desplaçaments a l'extranger
Auditories
 

Requisits

Requisits mínims:

  • Experiència de 3 anys a una posició similar
  • Formació en Relacions Laborals, Ciències del Treball o Dret
  • Gestió de nòmines de >600 persones
  • Millora i redacció de procedimients
  • Coneixements de Contabilitat
  • Coneixements de SAP HR, SILTRA i Excel
  • Anàlisis y preparació d'informes (KPIs d'àrea)
  • Nivell d'anglés FCE