Tècnic/a control intern

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANTS : 1
Imagina Media Audiovisual

Descripció

Actualment estem buscant una persona per a la posició de Tècnic/a de Control Intern amb un mínim de 2 anys d’experiència en auditoria o consultoria, preferiblement en entorns SCIIF o SOX. Aquest lloc de treball és per a Imagina Media Audiovisual, empresa de Mediapro que ofereix serveis corporatius a la resta d’empreses.


Àrea

Altres


Funcions

Col·laboració amb el desenvolupament i la redacció de polítiques i procediments del Grup

Monitorització i programació de proves o testeig de Controls

Elaboració de diagrames de flux

Identificació de deficiències de control i elaboració d'informes i recomanacions

Col·laboració en accions formatives


Requisits

  • Llicenciatura en ADE o similar
  • Mínim de 2 anys d'experiència en auditoria o consultoria, especialment en entorns SCIIF o SOX
  • És necessari que la persona tingui experiència gestionant SAP R3
  • Nivell alt d'anglès
  • Es busca una persona responsable i organitzada, disciplinada, orientada a resultats, acostumada a treballar en equip, amb un pensament analític elevat i amb experiència treballant l'anàlisi de dades