Auditor/a intern especialitzat en auditories tecnològiques

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANTS : 1
Imagina Media Audiovisual

Descripció

A Imagina, empresa que gestiona els serveis corporatius de MEDIAPRO, cerquem una persona per incorporar-se a l'àrea d'auditoria interna.


Àrea

Auditoria


Funcions

Monitorització i testatge de controls
Realitzar les auditories especialitzades de les àrees de sistema de gestió, sistema de qualitat, prevenció de riscos laborals, LOPD, Compliance, polítiques, procediments, riscos.etc.
Col·laborar en l'elaboració del Pla Estratègic d’Auditoria i el Pla Anual d’Auditoria Interna.
Participar en l’anàlisi i la redacció de l’avaluació de l’adequació i l'eficàcia dels processos del Grup Mediapro per a controlar les activitats i gestionar els riscos.
Informar dels problemes relacionats amb els processos per a controlar les activitats del Grup, incloent les possibles solucions i el seu seguiment posterior. 
 


Requisits

  • Experiència de 3-5 realitzant auditories tecnològiques
  • Llicenciatura en informàtica o cicle superior d'informàtica
  • Idiomes: català i castellà, anglès nivell alt
  • Coneixements específics: CIA, certificacions ISO
  • Software: SAP, Office
  • Mobilitat geogràfica: disponibilitat per viatjar