Tècnic/a laboral Jr.

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANTS : 1
Imagina Media Audiovisual

Descripció

Imagina Media Audiovisual, empresa que gestiona els serveis corporatius de MEDIAPRO ofereix vacant per a un/a Tècnic/a Laboral per integrar-se al Departament per a les Persones.


Àrea

Departament per a les Persones


Funcions

Realitzar moviments d'altes i baixes en la seguretat social
Introducció de fitxes d'alta en SAP
Enviament de certificats d'empresa
Comunicació dels contractes al INEM
Confecció de contractes laborals
Enviament de deltas (comunicació de accidents laborals)
Arxiu físic i digital


Requisits

  • Experiència prèvia en posició similar
  • Formació universitària en Relacions Laborals, Ciències del Treball o Dret
  • Preferiblement experiència en gestió de nòmines de >600 persones
  • Desitjable coneixements de Comptabilitat
  • Coneixements SILTRA i Excel
  • Desitjable coneixements de SAP
  • Nivell d'anglès mig (FCE)