Tècnic/a Especialista Fiscal-Comptable

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANTS : 1
Imagina Media Audiovisual

Descripció

Imagina Media Audiovisual, l’empresa que gestiona els serveis corporatius de Mediapro, està en cerca d’un/a tècnic/a especialista en gestió fiscal i comptable.


Àrea

Legal


Funcions

La persona seleccionada haurà de revisar, calcular i presentar els impostos de les diferents societats. Per això haurà de portar la gestió tributària (IVA, IRPF, etc) de diferents societats i gestionar els controls propis del departament.


Requisits

Els requisits per optar a aquesta posició són els següents:

  • Formació mínima FPII o CFGS
  • Experiència laboral de 2-4 anys en posició similar
  • Paquet Office nivell alt
  • Domini d'altres softwares com SAP o ERP
  • Català, castellà i anglès