Coordinador-a/ T├Ęcnic-a de PRL

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANCIES : 1
Imagina Media Audiovisual

Description

Imagina Media Audiovisual, l’empresa que gestiona els serveis corporatius de Mediapro, estè en cerca d'un-a Coordinador-a/ Tècnic-a de PRL pel servei Mancomunat de Prevenció de MEDIAPRO 


Area

Technician occupational Risk Prevention


Functions

Coordinació la zona de Catalunya 

Disseny i Implantació dels Procediments específics en les diferentes Unitats de Negoci

Gestió i assessorament en PRL en esdeveniments i projectes 

Avaluació de riscos de  llocs i centres de treball 

Planificació i seguiment de les mesures preventives 

Gestió del Pla d'emergències i equips d'emergències 

Formació en PRL 

Cobertura com a RP quan sigui necessari


Requirements

Màster Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats: higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i geruretat en el treball 

Sòlida experiència com a tècnic-a de prevenció 

Experiència previa gestionant persones

Domini del paquet Office 

Valorable coneixements d'anglès