Controller Financer/a Reporting i Pressupostació

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL BARCELONA VACANCIES : 1
Imagina Media Audiovisual

Description

MEDIAPRO és un grup líder en el sector audiovisual europeu únic en integració de continguts, producció i distribució audiovisual. Proporciona la creativitat i les solucions tècniques necessàries per dissenyar, produir i distribuir qualsevol projecte audiovisual o multicanal.

A Imagina, empresa que gestiona el seus serveis corporatius, es cerca Controller Financer de Reporting i Pressupostació 


Area

Finances & Accounting


Functions

  • Revisió de Consolidat analític del grup
  • Preparació d'informes ad hoc Smart View i Gestió Financera
  • Manteniment Herramientas Hyperion
  • Elaboració d'informes pel Consell i inversors 

Requirements

  • Llicenciatura en ADE o similar 
  • 3-4 anys d'experiència demostrable a vacant similar
  • Conèixements necessaris: Hyperion / SAP R3 / MS Excel
  • Anglès avançat