Tècnic/a de Sistemes/Devops

MEDIAPRODUCCIóN BARCELONA VACANCIES : 1
Mediaproducción

Description

 

Mediacoach, és l'empresa de MEDIAPRO que dóna servei de dades estadístiques a la TV en tres àmbits: prepartit, live i postpartit. També realitza informes per a comentaristes i programes. 

El perfil buscat s'incorporarà a l'equip de DevOps del projecte Mediacoach. Les tasques principals són la responsabilitat i la millora contínua de la infraestructura allotjada en diferents Cloud providers, i suport als equips de desenvolupament de programari (serveis de backend i serveis web).
 


Area

Technician & Sistems Analist


Functions

Entre les funcions de la posició, trobem:

 • Administració de servidors Linux (Centos, Debian, Ubuntu) / Windows
 • Administració de BBDD MySQL, MariaDB, MongoDb
 • Administració de servidors Web Apatxe, nginx.
 • Administració serveis Ftps, Samba/nfs, serveis REST, …
 • Administració de xarxes (proxies, firewalls, dns, balanceig de càrrega, ports, sockets, ...)
 • Gestió i manteniment de tota l'arquitectura de servidors (arquitectures in-*house i Cloud en AWS i Azure)
 • Gestió de bases de dades a nivell de còpies de seguretat i restauració de dades
 • Automatitzar tasques d'instal·lació i manteniment en els diferents entorns: test/preproducció/producció (Bamboo amb Ansible)
 • Anàlisi i monitoratge dels sistemes mitjançant mètriques de negoci (Zabbix, Nagios, Grafana, Prometheus, etc.)
 • Analitzar i resoldre incidències
 • Optimitzar el rendiment de les plataformes pel que fa a rendiment, trànsit de xarxa, capacitat d'emmagatzematge de dades, temps de resposta, concurrència d'usuaris, etc.
 • Programació de components/petits scripts en shell scripting, Python, etc.
 • Realització de Guàrdies durant jornada de lliga ( Primera i/o Segona divisió), una vegada al mes torns rotatius

Requirements

 • Mínim 5 anys d'experiència en posició similar
 • Experiència desmostrable en metodologia DevOps (CI, CD)
 • Repositori de codi Git (Bitbucket amb Bamboo)
 • Coneixements de la Suite Atlassian (Confluence/Jira/Bitbucket/Bamboo/HipChat/etc.)
 • Metodologia Agile