SysAdmin Senior

VISYON BARCELONA VACANCIES : 1
Visyon

Description

VISYON és una empresa especialitzada en serveis de la innovació i les noves tecnologies del grup Mediapro on creem experiències internes i innovadores a través de les tecnologies emergents i les solucions creatives.

Som reconeguts com a experts en XR i tecnologies emergents, és a dir, VR, AR, MR, projeccions interactives i experiències internes. Contem amb equips de producció de vídeo, creació de contingut, desenvolupament, creatius, així com de CGI i animació, que permet desenvolupar software a mida per a clients, així com la creació de tecnologies propietàries i ocupem solucions end-to-end per al desplaçament d’instal·lacions XR basades en ubicació.

Actualment estem en cerca de talent de SysAdmin que tingui un mínim d'experiència de més de 5 anys treballant a les facetes d'un SysAdmin, sigui en una desenvolupadora o en agència de serveis per unir-se a l'equip en format teletreball principalment. 
Com a part de l'equip de programadors ... 

 • Seràs partícep en el desenvolupament de projectes per a múltiples sectors i marques 
 • Formaràs part d'un equip de 20+ programadors experts en diferents tecnologies i llenguatges de programació 
 • Enriquiràs el teu coneixement juntament amb la tecnologia en la constant recerca i aprenentatge de les solucions més efectives i punteres.


__________________

 

VISYON es una empresa especializada en servicios de la innovación y las nuevas tecnologías del grupo Mediapro donde creamos experiencias inmersivas e innovadoras a través de las tecnologías emergentes y las soluciones creativas. 


Somos reconocidos como expertos en XR y tecnologías emergentes, es decir, VR, AR, MR, proyecciones interactivas y experiencias inmersivas. Contamos con equipos de producción de video, creación de contenido, desarrollo, creativos, así como de CGI y animación, que nos permite desarrollar software a medida para clientes, así como la creación de tecnologías propietarias y nos ocupamos de soluciones end-to-end para el despliegue de instalaciones XR basadas en ubicación.


Actualmente estamos en búsqueda de talento de SysAdmin que tenga un mínimo de experiencia de más de 5 años trabajando en las facetas de un SysAdmin sea en una desarrolladora o en agencia de servicios para unirse al equipo en formato teletrabajo principalmente. 
Como parte del equipo de programadores…

 • Serás participe en el desarrollo de proyectos para múltiples sectores y marcas
 • Formarás parte de un equipo de 20+ programadores expertos en distintas tecnologías y lenguajes de programación
 • Enriquecerás tu conocimiento junto con la tecnología en la constante búsqueda y aprendizaje de las soluciones más efectivas y punteras.

 


Area

Technician & Sistems Analist


Functions

Objectiu principal: Poder diagnosticar i solucionar problemes vinculats amb software, hardware i xarxes dins de la companyia, a la vegada, que de forma proactiva es recomanin millor en aquestes arquitectures / infraestructures i implementades.
Com empresa de Mediapro, poder tenir interlocució amb els departaments d’IT de Mediapro per a implementacions de companyia i / o projectes.


Responsabilitats:

 • Gestionar entorns de cloud AWS, Google Cloud, IBM (principalment AWS)
 • Gestió d'eines de CI / CD (Gitlab, Jenkins)
 • Gestionar eines de proves i monitorització
 • Instal·lar i configurar maquinari i programari dels equips tècnics
 • Gestionar servidors de xarxa de la companyia i eines tecnològiques
 • Implementacions de possibles VPN per al departament tècnic
 • Garantir la seguretat a través de controls d'accés, còpies de seguretat i tallafocs
 • Dimensió de l'estructura de software y hardware que requereixen els projectes. Configuració arribat el moment.
 • Complementar el wiki intern amb documentació tècnica, manuals i polítiques d'IT que serviran per iniciar o finalitzar un projecte.
 • Control sobre noms de domini, hostings quan el projecte sigui de tipologia web. Contractació AMAZON S3, etc ....
 • Comunicació i lideratge de projectes vinculats a sistemes amb entitats de Mediapro

 

_______________

 

Objetivo principal: Poder diagnosticar y solucionar problemas vinculados con software, hardware y redes dentro de la compañía, a la vez, que de forma proactiva se recomiendan mejoras en dichas arquitecturas / infraestructuras ya implementadas.
Como empresa del grupo mediapro, poder tener interlocución con los departamentos de IT de Mediapro para implementaciones de compañía y/o proyectos.  

Responsabilidades: 

 • Gestionar entornos de cloud AWS, Google Cloud, IBM (principalmente AWS)
 • Gestionar herramientas de  CI/CD (Gitlab, Jenkins)
 • Gestionar herramientas de testing y monitorización
 • Instalar y configurar hardware y software de los equipos técnicos
 • Gestionar servidores de red de la compañía y herramientas tecnológicas
 • Implementaciones de posibles VPN para el departamento técnico
 • Garantizar la seguridad a través de controles de acceso, copias de seguridad y cortafuegos
 • Dimensión de la estructura de software y hardware que requieren los proyectos. Configuración llegado el momento.
 • Cumplimentar el wiki interno con documentación técnica, manuales y políticas de IT que puedan servir para inicializar o finalizar un proyecto.
 • Control sobre nombres de dominio, hostings cuando el proyecto sea de tipología web. Contratación AMAZON S3, etc....
 • Comunicación y liderazgo de proyectos vinculados a sistemas con entes de Mediapro
 •  

Requirements


Experiència en seguretat
Experiència en Ansible, Python, Scripting, Docker, Terraform 
Experiència demostrada com a administrador de sistemes en empreses tecnològiques amb productes web i apps com a cartera de serveis 
Experiència en base de dades i xarxes 
Coneixement de seguretat de sistemes nous (intrusió, robustesa, ...) i recuperació / còpia de seguretat de dades 
Estar familiaritzat amb diversos sistemes operatius i plataformes

__________________


Experiencia en seguridad
Experiencia en Ansible, Python, Scripting, Docker, Terraform
Experiencia demostrada como administrador de sistemas en empresas tecnológicas con productos web y apps como cartera de servicios
Experiencia en base de datos y redes
Conocimiento de seguridad de sistemas nuevos (intrusión, robustez,...) y recuperación/copia de seguridad de datos
Estar familiarizado con diversos sistemas operativos y plataformas