.NET Developer

MEDIAPRODUCCIóN BARCELONA VACANTES : 1
Mediaproducción

Descripción

Mediacoach és l'empresa de MEDIAPRO que dóna servei de dades estadístiques a TV en tres àmbits: prepartit, live i postpartit. També realitza informes per comentaristes i programes. Està buscant un desenvolupador .NET que s'encarregui del manteniment del servidor i doni suport al desenvolupament del software (serveis backend i serveis web).

La principal tecnologia de treball és .NET (.NET Core), però es treballa majoritàriament amb entorns Linux (Centos, Debian).

Els productes a desenvolupar són de backend: microserveis, serveis NET, serveis REST, SOAP, Web API, SPA, scripting i algun frontal (HTML / JavaScript), apps mòbils (Java, Objective-C).

La part de FrontEnd amb frameworks tipus Sencha i Angular.


Área

Informática y Sistemas


Funciones

Entendre i realitzar desenvolupaments per les arquitectures de serveis existents

Realitzar anàlisi de les necessitats de negoci per establir requeriments software / construir nous dissenys

Definir i crear components / solucions tècniques pel projecte

Indentificar i construir proves de desenvolupament que cobreixin el comportament requerit dels components

Codificació amb bones pràctiques usant patrons

Treball en equips multidisciplinaris


Requisitos

 • Formació:
  • Enginyeria Tècnica i/o Superior.
  • Valorable Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions o similars.
 • Idiomes:
  • Castellà
  • Català (desitjat bilingüe)
  • Anglès bàsic (desitjat, mínim per a documentació i comunicació escrita).
 • Tecnologies desitjades
  • Llenguatges de programació: .NET (treballant amb .NET Core), C# (LINQ)
  • Coneixement de serveis: microserveis, REST, SOAP, WebAPIs, SPAs
  • Bases de dades: relacionals (MySQL, MariaDB), documentals (MongoDB)
  • Experiència amb Entity Framework
  • Repositori de codi: Git (Bitbucket amb Bamboo)
  • Coneixements de patrons de codificació: SOLID, KISS, DRY, YAGNI, DDD, MVC, etc.
 • Es valorarà de manera positiva:
  • Coneixements de plataformes Cloud: AWS
  • Coneixements de sistemes operatius fora de Windows (desitjable Linux, es valorarà molt: iOS).
  • Coneixements de Shell Scripting (Bash, python, php)
  • Coneixements de la Suite Atlassian
  • Coneixements devops (CI, CD)
  • Coneixements amb eines de testing: NUnit, Sellenium, Microsoft Testing, Postman/Newman, Mocking
  • Coneixements de JavaScript (Sencha, Angular, React, Knockout,...)